پسر جاسوسی جماکس باسن ویویانا مولینو را گرفت و برترین فیلم های سکسی جهان آهی کشید

Views: 96
ویویانا مولینو جوان ، قد بلندترین برترین فیلم های سکسی جهان مرد ، Jamax را ملاقات می کند. یک مرد شروع به گرفتن کمر نوزاد با هر دو دست کرد و نشان داد که چقدر کوچک و درمانده است. وقتی او آلت بزرگ خود را بیرون کشید ، به وضوح قابل مشاهده بود و جوجه به سختی سر آلت را در دهانش گرفت. در ابتدا او کودک را از بالا بوی داد ، اما او می خواست تا حد امکان عمیق به گربه کوچک خود نفوذ کند ، بنابراین کودک را در معرض سرطان ، چهار پوند قرار داد و او را با چکش سوراخ کرد. او هرگز چنین عضو بزرگی از زندگی خود را ندیده بود ، او صدمه دیده بود ، لال می زد و به او می گفت که متوقف شود ، این باعث عصبانیت این مرد شد و او به دهانش پایان داد.